Ugrás a tartalomra

Gazdasági asszisztens

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóságon asszisztens munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye

1072 Budapest, Rákóczi út 42.

 

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: Iratkezelési feladatok ellátása, irattári rend biztosítása, együttműködés a központi iratkezeléssel, nyilvántartások (iktatókönyv, átadókönyv) vezetése, beérkező számlák kezelése, formai és tartalmi követelmények ellenőrzése, szakterületekre történő továbbítása, azok visszaérkezésének nyomon követése, beérkező iratok előkészítése szignálásra, majd továbbítása az illetékeseknek, határidős feladatok előjegyzése, szerződések nyilvántartása

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • középfokú
  • magas szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • min. 1-3 év releváns szakmai tapasztalat
  • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

 

Elvárt kompetenciák: problémamegoldó és együttműködő készség, strukturált, rendszerszemléletű gondolkodás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          középfokú pénzügyi-számviteli végzettség

-          a közszférában, azon belül gazdasági, pénzügyi területen megszerzett tapasztalat

-          ügynyilvántartó rendszer működtetésében gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata (nem feltétel a nyelvvizsga), fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 3.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:                

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2019. november 12.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 12.