Ugrás a tartalomra

Álláslehetőségek

Pályázati felhívás

Könyvtáros, informatikus-könyvtáros

Muzeológus

Segédmuzeológus

Múzeumpedagógus

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
pályázatot hirdet

KÖNYVTÁROS, INFORMATIKUS-KÖNYVTÁROS

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

4 hónapos próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Műszaki Tanulmánytára 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, javaslattétel a könyvtári állomány restaurálására, a könyvtári állomány digitalizálásának előkészítése, közreműködés az Intézmény tudományos kutatási programjaiban, kiállításainak előkészítésében, az Intézmény (mindkét irányú) könyvtárközi kölcsönzéseinek lebonyolítása, olvasószolgálat ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
• Főiskola, vagy egyetemi szintű könyvtárosi/informatikus könyvtárosi végzettség, vagy egyéb felsőfokú végzettség és könyvtárosi szakirányú képesítés
• erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- szakkönyvtári szakmai gyakorlat
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol és/vagy német), ennek igazolása államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal történhet, 
- könyvtári állományok digitalizálása terén szerzett tapasztalat
- integrált könyvtári rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

az Ipari Örökség Főosztályon (Vegyészeti Múzeum)

MUZEOLÓGUS

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2017.10.01.-2018.08.31.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési MúzeumVegyészeti Múzeuma (Várpalota)
8100 Várpalota, Thury-vár, Hunyadi Mátyás tér 1.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vegyészeti tárgyi gyűjteményei revíziójának előkészítésében és lebonyolításában, további egyéb gyűjteményi feladatok ellátásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Szakirányú egyetemi végzettség (történész, kémia szakos tanár, vegyészmérnök)
angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban megszerzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: a döntés után azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2017. szeptember 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017 szeptember 19.

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

a Közlekedési Muzeológiai Osztályon

SEGÉDMUZEOLÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Az új állandó kiállítás kutatás-szervezési és egyéb feladatainak ellátása, a Közlekedési Muzeológiai Osztályhoz tartozó gyűjtemények (kiemelten a vasúti gyűjtemények) kezelésében, gyarapításában, fejlesztésében és tudományos feldolgozásában, a nyilvántartási feladatok ellátásában való közreműködés.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakirányú egyetemi végzettség (történelem szakos bölcsész, közlekedésmérnök, vasúti szakterülethez kapcsolódó egyéb végzettség)
• angol/német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban megszerzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák: vasúti szakterületen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációk jegyzéke, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2017. szeptember 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19.

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
pályázatot hirdet a Kiállítás-szervezési Osztály
Múzeumpedagógiai Csoportjában

MÚZEUMPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
4 hónapos próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Műszaki Tanulmánytára

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
általános múzeumpedagógiai feladatok ellátása, közreműködés a kiállítások elkészítésében már a programterv-állapottól kezdődően, az új kiállításokhoz tartozó múzeumpedagógiai hasznosítási tervek kidolgozása és azok végrehajtása, a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó pedagógiai programfejlesztési feladatok ellátása, múzeumpedagógiai kiadványok, feladatcsomagok szerkesztése, fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás programjának kidolgozása és közreműködés a programok lebonyolításában, tárlat- és szakvezetések tartása, szervezése, programajánlók készítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség és szakképzettség (pedagógus, múzeumpedagógus, művelődésszervező, andragógus)
• erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- múzeumpedagógus végzettség
- 3-5 éves szakmai gyakorlat
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol és/vagy német), ennek igazolása államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal történhet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációk jegyzéke, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2017. szeptember 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19.